แนะนำ ทำง่าย ประหยัดได้ ชีวิตดี

อีซูซุอินไซท์

อีกขั้นแห่งเทคโนโลยีในโลกปิกอัพ! สามารถวิเคราะห์และประเมินผลพฤติกรรมการขับขี่
ของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดน้ำมัน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่
ด้วยสมองกลอัจฉริยะ “อีซูซุอินไซท์” ที่จะทำการบันทึกพฤติกรรมการขับขี่ของท่าน
โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทครั้งแรกเป็นต้นไป

อีซูซุอินไซท์ จะทำการคำนวณและประเมินผลการขับขี่ของผู้ใช้รถ
ออกมาในรูปแบบของอีซูซุอินไซท์ ที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขับได้อย่างละเอียดยิบ
ซึ่งจะแสดงออกมาทั้งในรูปแบบของกราฟและตัวเลขครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

 • ช่วงรอบเดินเบา

 • การเหยียบคันเร่ง

 • อัตราสิ้นเปลือง
  น้ำมันเชื้อเพลิง

 • รอบเครื่องยนต์

 • การใช้เบรก

ระบบปฏิบัติการ “อีซูซุอินไซท์”

ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยวิเคราะห์และแนะนำพฤติกรรมการขับขี่ที่พึงประสงค์
จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่ของตนเอง และวิธีการที่จะพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยเมื่อท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของใบรายงานอีซูซุอินไซท์อย่างต่อเนื่องจะเกิดผลดีในด้าน

 • ช่วยลดการใช้
  น้ำมันเชื้อเพลิง

 • ช่วยยืดอายุการใช้งาน
  ของเครื่องยนต์

 • ช่วยสร้างพฤติกรรมการขับขี่
  ที่ดีต่อผู้ใช้รถ

ขั้นตอนการของบริการ อีซูซุอินไซท์

 • นำรถเข้าตรวจเช็ก
  ตามระยะที่ศูนย์บริการอีซูซุ

 • ศูนย์ฯ จะดึงข้อมูลจาก
  “อีซูซุอินไซท์” เพื่อประมวลผล

 • สรุปและพิมพ์เป็นรายงาน
  การขับขี่พร้อมคำแนะนำที่เข้าใจง่าย

โดยท่านสามารถขอรับการบริการได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ฟรี 5 ครั้งแรก
เมื่อตรวจเช็กตามระยะที่ 10,000 - 50,000 กม.*

*ในการประมวลผล “อีซูซุอินไซท์” มีค่าใช้จ่ายในการสรุปและพิมพ์เป็นใบรายงาน อีซูซุอินไซท์ ตั้งแต่ระยะ 50,001 กม. เป็นต้นไป