ระบบอัจฉริยะ
อีซูซุมิโมมาริ

เวอร์ชั่นใหม่!

ก้าวสู่การขนส่งยุคใหม่ที่ไร้ขีดจำกัด
ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการบริการงานโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพ

FUEL ECO

เพิ่มการประหยัดน้ำมัน

ช่วยให้ใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์

พฤติกรรมการขับประหยัดน้ำมัน
ผ่านรายงานการขับ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเมิน

พฤติกรรมการขับ และให้คำแนะนำ
เพื่อพัฒนาทักษะการขับให้
ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

เสียงเตือนแบบเรียลไทม์

ทันทีที่มีพฤติกรรมการขับที่ ไม่ประหยัด
และ ใหม่! เพิ่มเสียงชมเชยแบบเรียลไทม์
เมื่อมีพฤติกรรมการขับ ประหยัดน้ำมัน

วัดอัตราการ
ประหยัดน้ำมัน

ได้อย่างแม่นยำจากหัวฉีด

SAFETY

เพิ่มระบบความปลอดภัย

ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

ประเมิน

พฤติกรรมการขับ
ด้านความปลอดภัย

เสียงเตือนแบบเรียลไทม์

เมื่อมีพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ

เสียงเตือน

เมื่อขับต่อเนื่องนานเกิน 4 ชม.
โดยไม่จอดพัก

EFFICIENCY

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

เก็บข้อมูลและวางแผนล่วงหน้าได้

ลดภาระเอกสาร

ด้วยรายงานการขับประจำวัน
และตารางสรุปรายเดือน

ประเมินมาตรฐานของผู้ขับ

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขับรายอื่น
ในรถประเภทเดียวกันกับผู้ใช้
มิมาโมริทั่วประเทศ

วางแผนทำงานล่วงหน้าได้

รู้ได้ทันทีเมื่อรถถึงที่หมาย พร้อมบอก
สถานะการทำงานและแจ้งเตือน
การฝ่าฝืน

เก็บข้อมูล

ย้อนหลังได้นานสูงสุด
13 เดือน

SECURITY

เพิ่มความมั่นใจ

ช่วยตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์

กำหนดเขตพื้นที่
(Geofence) ได้

รู้ได้ทันทีเมื่อรถเข้าหรือออก
จากเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้

แจ้งเตือนอัตโนมัติ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
ผ่านอีเมล

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์

ให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง
ในกรณีฉุกเฉิน

ผ่านการรับรอง

จากกรมการขนส่งทางบก