เครื่องยนต์

210 แรงม้า

เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล
รุ่น 4HK1-TCS

เครื่องยนต์ ขนาด 5,193 ซีซี ให้กำลังสูงสุด
210 แรงม้า ที่ 2,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด
637 นิวตัน-เมตร ที่รอบต่ำเพียง 1,600 รอบ/นาที
(ในรุ่น FRR90HSXTU, HSXFU, LSXXU, NSXXU)

190 แรงม้า

เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล
รุ่น 4HK1-TCR

เครื่องยนต์ ขนาด 5,193 ซีซี ให้กำลังสูงสุด
190 แรงม้า ที่ 2,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 510 นิวตัน-เมตร
ที่รอบต่ำเพียง 1,600-2,600 รอบ/นาที
(ในรุ่น FRR90HNXFU, LNXXU, NNXXU)