เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ของ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร Tri Petch Group Companies' Privacy Policy

บริษัทในกลุ่มตรีเพชร (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะได้ให้ไว้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมทั้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ได้โดยคลิกจากลิงก์ต่อไปนี้


Tri Petch Group Companies (“we”) place the importance on your privacy right which including rights in Personal Data which is retained by each of Tri Petch Group Companies. We, therefore, prepare Privacy Policy and announce them to inform you about the collection, usage and disclosure, also the protection of your Personal Data under Personal Data Protection Act of B.E. 2562.


You can study the Privacy Policy of Tri Petch Group Companies by clicking the link as follows: